تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - افتتاح خانه ی ایران در تاجیکستان - نوروز 91
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از آئین افتتاح خانه ی ایران در تاجیکستان هماهنگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou011
 
Takapou021
 
Takapou031
 
Takapou041
 
Takapou051
 
Takapou061