تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - افتتاح هفته ی فرهنگی استانهای کشور / شهریور 90
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از برنامه ی افتتاح هفته ی فرهنگی استانهای کشور، تهران، کاخ گلستان،
تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou01
 
Takapou011
 
Takapou02
 
Takapou021
 
Takapou03
 
Takapou04
 
Takapou05