تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - همایش موسیقی کلاسیک عهد قاجار / تیرماه 91
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از برنامه ی همایش موسیقی کلاسیک عهد قاجار، کاخ گلستان، تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou01
 
Takapou02
 
Takapou03
 
Takapou04
 
Takapou05
 
Takapou06
 
Takapou07
 
Takapou08