تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - رونمایی از سی قرآن نفیس جهان اسلام / مرداد 90
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از برنامه ی رونمایی از سی قرآن نفیس و خطی جهان اسلام در تهران، کاخ گلستان - تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou01
 
Takapou02
 
Takapou03
 
Takapou04
 
Takapou05