تکاپس ⅼ گروه تکاپو ⅼ تکاپو آرمان پارسا - تصاویر برنامه ها - دومین جشنواره ی شمس العماره، سال 90
  • Sl Banner
  • News Portal

مجموعه تصاویری از اختتامیه ی دومین جشنواره ی شمس العماره در تهران، کاخ گلستان - تهیه کنندگی و کارگردانی توسط حسینی پارسا ، گروه تکاپو

Icon Up Images
Takapou01
 
Takapou011
 
Takapou02
 
Takapou021
 
Takapou03
 
Takapou04
 
Takapou05
 
Takapou06
 
Takapou07
 
Takapou08